A Ram Sam Sam Lyrics – LooLoo Kids

A Ram Sam Sam Lyrics A ram sam sam, a ram sam sam, Guli guli, guli guli, guli, ram sam sam. Put your hands up And never stop Sing ”A Ram Sam Sam“ song And we’ll have fun all day long. A ram sam sam, a ram sam sam, Guli guli, guli guli, guli, ram …

A Ram Sam Sam Lyrics – LooLoo Kids Read More »