Meow Meow Lyrics

Meow Meow Lyrics

Meow Meow Meow Meow
Meow Meow Meow Meow

Kisko Chhodu Kisko Khaun
Ek Taraf Hai Doodh Malai
Ek Taraf Hai Chuiya Aai
Ek Taraf Hai Doodh Malai
Ek Taraf Hai Chuiya Aai

Kisko Khaun Kisko Khaun
Meow Meow Meow Meow
Meow Meow Meow Meow
Meow Meow Meow Meow

Ek Taraf Hai Malik Aaya
Kitna Mota Danda Laaya
Ek Taraf Hai Kutta Aaya
Kidhar Jaun Kidhar Jaun
Meow Meow Meow Meow
Kidhar Jaun Kidhar Jaun
Meow Meow Meow Meow

Kisko Khaun Kisko Khaun
Meow Meow Meow Meow
Meow Meow Meow Meow
Meow Meow Meow Meow