Lakdi ki kathi Lyrics – Kids Songs

Lakdi ki kathi Lyrics

Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda
Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Ghoda pahuncha chauk mein chauk mein tha naai
Ghodeji ki naai ne hazaamat jo banaai
Chag-bag chag-bag chag-bag chag-bag
Ghoda pahuncha chauk mein chauk mein tha naai
Ghodeji ki naai ne hazaamat jo banaai
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Ghoda tha ghamandi pahuncha sabji mandi
Sabji mandi baraf padi thi baraf mein lag gai thandi
Chag-bag chag-bag chag-bag chag-bag
Ghoda tha ghamandi …
Ghoda tha ghamandi pahuncha sabji mandi
Sabji mandi baraf padi thi baraf mein lag gai thandi
Chag-bag chag-bag chag-bag chag-bag
Ghoda tha ghamandi …
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda

Ghoda apana tagada hai dekho kitani charabi hai
Chalata hai maharauli mein par ghoda apana arabi hai
Ghoda apana tagada hai dekho kitani charabi hai
Chalata hai maharauli mein par ghoda apana arabi hai
Baanh chhooda ke dauda ghoda dum utha ke dauda

Lakadi ki kaathi kaathi pe ghoda
Ghode ki dum pe jo maara hathauda
Dauda dauda dauda ghoda dum utha ke dauda