Ek Bandar Ne Kholi Dukan Lyrics

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann
Aaye Grahk Bhi Aise Mahan
Dekho Unki Anokhi Hi
Shaan Shaan Shaan

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukan
Aaye Grahk Bhi Aise Mahan
Dekho Unki Anokhi Hi
Shaan Shaan Shaan

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann

Billi Ji Aaye Lekr Paise
Bandar Ji Dete Ho Chuhe Kaise
Billi Ji Aaye Lekr Paise
Bandar Ji Dete Ho Chuhe Kaise
Ram Pam Pam Pam

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann
Aaye Grahk Bhi Aise Mahan
Dekho Unki Anokhi Hi
Shaan Shaan Shaan

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann

Bhalu Ji Aaye Taa.thai Taathai
Kya Daam Hai Sehad Ka Batana O Bhai
Bhalu Ji Aaye Taa.thai Taathai
Kya Daam Hai Sehad Ka Batana O Bhai
Ram Pam Pam Pam

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann
Aaye Grahk Bhi Aise Mahan
Dekho Unki Anokhi Hi
Shaan Shaan Shaan

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukan

Dekhi Seeyar Ne Gudki Dali
Unki To Man Ki Kaliyan Khili
O Dekhi Seeyar Ne Gudki Dali
Unki To Man Ki Kaliyan Khili
Meethass Ki Soch Me Seeyar Hue Dund
Bandar Ji Bole Ab Dukaan Band
Bandar Ji Bole Ab Dukaan
Band Band Band

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Kholi Dukann
Aaye Grahk Bhi Aise Mahan
Dekho Unki Anokhi Hi
Shaan Shaan Shaan

Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Ne Kholi Dukan
Ek Bandar Ne Kholi Dukan